Att se en besmele-i-sherife i drömmen

Ser Bismillahirrahmanirrahim läsa eller sade i drömmen, Allah (CC) av ökningen av rikedom, kommer fertilitet att uppstå för fruktbarhet, bön kommer att accepteras. Besmele-i serif i drömmen om att läsa eller lyssna på Gud flera gånger (CC) i synen på världen och hädanefter i berömda och respekterade människorna och en nämnd man. tjänster.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda