Att se en berättare i drömmen

Att se berättaren i drömmen tolkas med löfte. Att se en person som berättar en historia i din dröm innebär att du kommer att bli lovad något du vill ha. Att se att du berättar en historia till någon annan tolkas i motsats till denna dröm. Enligt ett annat rykt: Drömmen är att säga en man som berättar kärlek och försoning mellan människor för att berätta historien om epiken. Att se en person som berättar en historia i en dröm, att vara dämpad, att förmedla fel och sanningen om händelserna och vara sant i dalpunkterna. Ibland är att se berättaren föremål för att avslöja dolda saker och ingripa.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda