Att se en begå synd i drömmen

Att begå ett verk som är synd i din dröm är att störa deras arbete och liv. Synd tolkas med motsatsen till denna fras, för att se att dyrkan är bra eftersom den är allvarlig. Men om man har sett denna dröm mycket religiöst, tolkas den som motsatsen till drömmen;

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda