Att se en befästningsport i drömmen

I drömmen är orden från de stora gatan eller stadsportarna som orden i stads- och stadsportar. Av denna anledning är en person som ser detta stängt på dagtid ett tecken på att det finns en händelse i staden på ett sätt som kräver stängning av stadsportarna. Ibland är det ett tecken på att drömägaren skyddar. Dessa dörrar tillhör saker som nämns, till exempel innovation och gamla saker. Att komma in i dessa stora portar är ett tecken på handeln med köpmannen eller provinsen av en guvernör eller en professionell. Om någon ser en öppen och stor dörr kommer han in i en arbetare.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda