Att se en bal tråkig i drömmen

Att se balpressen i en dröm indikerar att saker stärks. Men om drömaren behöver hjälp, pekar han på sitt hopp och önskan och slutet på sina behov.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda