Att se en baklava / baklava i drömmen

Ser; Desserter.

Glädje betyder kollektiva pengar och gott löfte. Baklava gläder köparen, baklava ger välgörenhet. Den som ser och äter baklava med en bricka öppnar upp en chans i spelets förmögenhet.

Att se diamanten i drömmen är evangeliets tecken. I sin dröm att se baklava kommer att få goda nyheter; för att se någon som erbjuder baklava kommer en stor in; Att se att han köpte ett bricka med pastiller är ett tecken på att han kommer att äga fastigheten. Enligt ett annat rykt: I en dröm får en person som ser baklava pengar från en plats som han inte förväntar sig eller tar aktier från ett arv.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda