Att se en avfyras i drömmen

Att få någon ur ett jobb i en dröm, att skilja sig eller flytta till ett annat yrke från yrket. Om man i drömmen ser att uppgiften tas och ersätts av en äldre person, går det bra att arbeta. Om han ser att en ung person har utsetts i hans ställe, iscenesätts en ondska av hans fiender. Itikaf

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda