Att se en koppling i drömmen

Att binda något eller en levande sak till en plats innebär försiktighet. Att se att det är anslutet till en plats i stadens befolkning till den tillfälliga övertygelsen, betyder landsbygden, resor eller gurbete.

Att binda någon betyder att du lyckas även om avundsjukningen ökar. Att ansluta en fiende betyder att du kommer att tjäna pengar. Men dessa pengar kan också tjänas på olagliga sätt. Störning av hundbindning av saker som går bra; att knyta den till en stolpe innebär att försök att tjäna pengar och tjäna pengar på det enkla sättet kommer att resultera i frustration.

Att binda någon betyder att du lyckas även om avundsjukningen ökar. Att ansluta en fiende betyder att du kommer att tjäna pengar. Men dessa pengar kan också tjänas på olagliga sätt. Störning av hundbindning av saker som går bra; att knyta den till en stolpe innebär att försök att tjäna pengar och tjäna pengar på det enkla sättet kommer att resultera i frustration.

Den som har bundit upp ett paket eller liknande saker i en dröm kommer att vända ett jobb och dölja det utan att berätta för någon. Upptäckten av bindningen indikerar att händelsen kommer att höras och skvallras.

Om en person ser sig vara bunden i en dröm, pekar denna dröm mot seriens koppling och fängelse.

Att se att du band något i en dröm, lidit fattigdom och försämrad hälsa, buntar, stöld av någon som stannar i ditt hem som gäst, binder man, betyder att fienden ökar men inte kan skada.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda