Att se en azil i drömmening

Uppsägningen av tjänstemannen för att fortsätta tjänsten och vänta på andra, besvärande ansträngningar, samma uppgift till en annan plats eller ett annat uppdrag för att förverkliga detta sker ibland, ibland kommer skador på egendom att vara ett tecken.

Drömmen om att se någon avskedad medan han var tjänsteman tolkas inte. Denna dröm indikerar att ingen försummas i sin religion och att han inte tillber ordentligt. I drömmen om att han var en lägenhetsledare och att se en person i hans pensionerade avskedas från sitt jobb, tolkade han att ingen skulle lämna sin fru. För att se att han har avskedats och ersatts av någon annan person, har några av hans fiender vänt sig mot ett antal jobb, måste vara tätt bundna till sina jobb.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda