Att se en avslöja i drömmen betydelse

Att förklara en hemlighet i en dröm, det vill säga avslöja den, tolkas med stor fara. Att se en hemlighet som du har hållit länge har avslöjats för dig, som ett resultat av en fälla som du har satt upp kommer att drabbas av mycket materiell och moralisk skada, kanske till och med faran för förstörelse av ditt hem.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda