Att se en avrättning i drömmen

Ser; Hänga.

Om en man ser att han har avrättats i sin dröm, tolkas han som framgångsrik. Hängande är ett bra tecken för de fattiga. Det betyder att rikedomen kommer att öka för de rika. För singlar är äktenskap ett tecken. Att vara dödens fånge i en dröm att leva länge och ära.

Att se honom avrättad i en dröm betyder att du kommer att bli skadad av andra.

Indikerar att stora problem kommer att finnas kvar. Är bra.

Att se någon avrättad i en dröm indikerar att det kommer att öka rykte mellan vänner och vänner. Livet för alla som döms till döden är långt.

Att se honom avrättad i en dröm betyder att du kommer att bli skadad av andra. Att se att beslutet har övergivits innebär att du kommer att övervinna många problem.

Att se honom avrättad i en dröm betyder att du kommer att bli skadad av andra. Att se att beslutet har övergivits innebär att du kommer att övervinna många problem.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda