Att se en avgång (be alla om förlåtelse) i drömmen

Det hänvisar till överflödet av självöverskådlig risk i en dröm. En persons avgång utanför bön är ett långt liv. istigfar pekar också på hjälp och avvisning. Gud (CC) förlåter sina synder och skänker honom varor och barn. Om han ser sig tyst i parlamentet är han hyckleri. En kvinna förfalskar att hon i en dröm kallas "dödlig". Själv, som ser att Allah har gjort ett tecken på halala varor och söner. Bönen till alla som ser att de har avgett sig mot kibben efter bönen accepteras. En synd som ser att den är i den andra riktningen och omvänder sig från den. Enligt ett annat rykt: i drömmen att bli avgång, tolkade rizkla. Rizk eller seizfar rizk ser att springa och få det. Avsägelse av en under tillbedjan är en indikation på hans livslängd. I hans dröm att se att han övergav sig är ett tecken på att hans synder kommer att förlåtas och himmelens portar öppnas för honom.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda