Att se en att skryta i drömmen

Ser; Att vara stor, att gilla dig själv.

Med en dröm pekar det på att krympa och falla från rang som den som önskar vinna och hedra bland människor.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda