Att se en att känna sig lat i drömmen

Ser att du är upptagen med att göra ett jobb i en dröm, genomgår du en nervös sammanbrott. Han skjuter upp arbetet att bli försenat på grund av kylan, han kommer att berövas de möjligheter som jobbet också innebär. Det handlar lite om din hälsa. En sjukdom som du ser i din kropp orsakar denna lathet.

Att se att du är upptagen med att göra ett jobb i en dröm indikerar en sjukdom som kommer att börja i kroppen. Han skjuter upp arbetet att bli försenat på grund av kylan, han kommer att berövas de möjligheter som jobbet också innebär.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda