Att se en arzuhalim i drömmen

Att se att du har gett en begäran till en officiell myndighet om ett jobb i din dröm indikerar att en långvarig önskan i regeringskontoret kommer att uppfyllas i dessa dagar och att du får ett positivt svar.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda