Att se en andnöd i drömmen

Att se dig andas regelbundet för att göra jobbet med nöje, små och legitima kryddor för att färga ditt liv; Att se att han lider av andnöd leder till förlägenhet för något, till monotont liv och tristess. (Se även; Inandning.)

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda