Att se en amulett i drömmening

Den amulett som bärs av människan för läkning betecknar läkemedlet och amuletten som är fäst vid djuret betyder den försiktighetsåtgärd som vidtas för att behålla något.

Att se att en amulett hänger runt halsen i en dröm anses vara ett tecken på att du kommer att höra goda nyheter.

Att se en amulett runt halsen i en dröm betyder att du får goda nyheter.

Att se en amulett som hänger runt halsen i en dröm anses vara ett tecken på goda nyheter.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda