Att se en abort i drömmen

Abort i en dröm om en gravid kvinna är ett tecken på sjukdomen. Denna dröm meddelar också att kvinnan som drömmer håller på att fatta ett fel beslut.

Abort i drömmen om en kvinna som ser, är hennes man anförtrot att ära språket att vara vän med människor och Sunnah-l Seniyyası tecken är att lämna.

Att ha en abort är ett tecken på sjukdomen.

Att ha en abort är ett tecken på sjukdomen.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda