Att se en abel i drömmening

Att se denna förtryckta son till Adam Aleyhisselam betyder att han är avundsjuk och att lyda Allahu Teala på grund av deras meriter. (De som drömmer om en sådan dröm måste vara försiktiga med vänner och deras omgivningar.)

Om man ser Abel i en dröm, blir han tappad om ingen. Ibland är han oskyldig. Abel i drömmen, lyda hans Herre.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanda